♦کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:   باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند

♦کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند

⭕️سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:   🔸 باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند   🔹 این وضع قابل تحمل نیست؛ اگر آقایان دست به کار نشوند ما وارد استیضاح می‌شویم و این دولت را از عدد می‌اندازیم   🔺 رییسی فرد خوبی است و باید کمکش کرد 

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو