توالی ژنتیکی چگونه به دانشمندان برای شناسایی گونه‌های کرونا کمک می‌کند؟

توالی ژنتیکی چگونه به دانشمندان برای شناسایی گونه‌های کرونا کمک می‌کند؟

جارستان-دیجیاتو:در هنگام کودکی یکی از بازی‌های مورد علاقه من و دوستانم، این بود که در کنار هم می‌نشستیم و جمله‌ای را یکی پس از دیگری در گوش هم زمزمه می‌کردیم. شنونده نهایی معمولا جمله‌ای بسیار متفاوت از جمله اولیه می‌گفت و همین امر سبب شادی و خنده ما بود. این خاطره‌ای است که یکی از

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو