احضار ۵ مقام ارشد دولت برای پاسخگویی درباره ترخیص کالاهای اساسی

احضار ۵ مقام ارشد دولت برای پاسخگویی درباره ترخیص کالاهای اساسی

جارستان به نقل از ایسنا؛ مجلس پنج مقام دولتی از جمله معاون اقتصادی رئیس جمهور ، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای مربوطه در جریان واردات و ترخیص کالا را برای پاسخگویی در رابطه با چرایی تأخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور فرا خوانده است. طی نامه کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو