همتی: دلار ۵۰۰۰۰ تومانی رویا بود

همتی: دلار ۵۰۰۰۰ تومانی رویا بود

رییس کل بانک مرکزی گفت: کاهش دو هزار تومانی دلار تنها در چند روز؛ مردم در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند/ ارز ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی در ایران رویایی بیش نبود جارستان :رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه مردم نباید وارد بازار ارز شوند چرا که ممکن است متضرر شوند، گفت: ذخایر کافی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو