اتمام طرح پایش وضعیت ارتباطی ۲۰۶۰ روستای گیلان

اتمام طرح پایش وضعیت ارتباطی ۲۰۶۰ روستای گیلان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان از اتمام طرح پایش وضعیت ارتباطی ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان خبر داد. جارستان: فرزاد توکلی ، از اتمام طرح پایش وضعیت ارتباطی روستاهای استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح به منظور ارزیابی وضعیت ارتباطی ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار و با همکاری کارشناسان واحدهای تابعه

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو