معاون درمان ستاد کرونا استان تهران اعلام کرد سهم بالای واکسن نزده‌ها در بستری‌های بیمارستانی امیکرون / قله پیک ششم کرونا، احتمالا اسفند ماه

معاون درمان ستاد کرونا استان تهران اعلام کرد سهم بالای واکسن نزده‌ها در بستری‌های بیمارستانی امیکرون / قله پیک ششم کرونا، احتمالا اسفند ماه

جارستان : معاون درمان ستاد کرونای استان تهران ضمن تشریح وضعیت کرونا در پایتخت، گفت: به نظر می‌رسد در اسفندماه قله را تجربه کنیم. آمارهای مناطق مختلف تهران و شهرستان‌های تابعه نشان می‌دهد که آلودگی کرونا در همه جا متوازن است و ویروس کاملا پخش شده است. دکتر نادر توکلی با اشاره به اینکه در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو