شمشیرباز گیلانی در المپیک توکیو: وزیر ورزش نگاه جدی به رشته‌های مدال‌آور المپیکی داشته باشد

شمشیرباز گیلانی در المپیک توکیو: وزیر ورزش نگاه جدی به رشته‌های مدال‌آور المپیکی داشته باشد

جارستان:ملی پوش شمشیرباز گیلانی در المپیک توکیو امکانات حداقلی و مشکلات مالی را مهم‌ترین دغدغه ورزشکاران حرفه‌ای عنوان کرد و گفت: نیاز است وزیر جدید ورزش نگاه جدی به ورزش‌های مدال‌آور به خصوص در حوزه المپیک داشته باشد. به گزارش خبرنگار ایرنا، مسابقات المپیک و پارالمپیک توکیو مدتی است که پایان یافته اما هنوز اظهارنظر و صحبت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو