ایران عضو فدراسیون جهانی آی کیدو شد

ایران عضو فدراسیون جهانی آی کیدو شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی گفت: خوشبختانه ایران به عضویت فدراسیون جهانی آی کیدو در آمد. یوسف بهتری روز سه شنبه در رشت اظهار داشت: با ۱۱ ماه تلاش و پیگیریهای مستمر این فدراسیون سرانجام ایران به طور رسمی به عضویت فدراسیون جهانی آی کیدو در آمد که

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو