تبریک روسای فیفا و AFC به عزیزی خادم

تبریک روسای فیفا و AFC به عزیزی خادم

جارستان به نقل از ایرنا؛ «جیانی اینفانتینو» و «شیخ سلمان» در پیام‌هایی جداگانه، انتخاب «شهاب‌الدین عزیزی خادم» را به عنوان رییس فدراسیون فوتبال تبریک گفتند. جیانی اینفانتینو، رییس فیفا و شیخ سلمان، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا در پیام‌هایی جداگانه انتخاب شهاب‌الدین عزیزی خادم به عنوان رییس جدید فدراسیون فوتبال را تبریک گفتند. در متن پیام

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو