کرونا بازیهای کشورهای اسلامی را هم به تعویق انداخت

کرونا بازیهای کشورهای اسلامی را هم به تعویق انداخت

جارستان به نقل از ایرنا؛شیوع و همه گیری کرونا موجب شد تا بازیهای کشورهای اسلامی با یک سال تاخیر برگزار شود. نشست هیات اجرایی فدراسیون کشورهای اسلامی برگزار شد که در آن در خصوص شرایط کنونی و وضعیت همه گیری کورنا و تاثیراتی که می تواند بر حضور کشورها و ورزشکاران داشته باشد، بحث و تبادل

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو