آیا مدیران جوان به جنگ مدیران باتجربه رفته‌اند؟

آیا مدیران جوان به جنگ مدیران باتجربه رفته‌اند؟

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح چالش‌های آغاز به کار مدیران نسل جدید گفت: جوان ها باید با بزرگترها کنار بیایند. نیروهای باسابقه این تصور را دارند که جوانان می‌خواهند آنها را زودتر از مرگشان، در تابوت بگذارند! این تصور خیلی خطرناک است و می تواند یکی از دلایل تقویت پدیده چسبندگی باشد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو