🔺شایعه در شهر/دیدار دو ساعته   فاطمه هاشمی وسید مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبری

🔺شایعه در شهر/دیدار دو ساعته فاطمه هاشمی وسید مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبری

🔺در تهران این خبر در محافل سیاسی دهان به دهان می شود که فاطمه هاشمی دختر بزرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی به دیدارسید مجتبی خامنه ای فرزند رهبری نظام رفته و نزدیک به دو ساعت راجع به اوضاع کشور با وی گفتگو کرده است. درباره محتوای این دیدار قول های گوناگونی وجود دارد!!

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو