اتحاد و همدلی در جوامع اسلامی از ضروریات است

اتحاد و همدلی در جوامع اسلامی از ضروریات است

برادران شیعه و سنی در ایران اسلامی به دور از اختلافات و در کمال دوستی و آرامش با پیروی از آموزه های پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد (ص) زندگی می کنند و در دفاع از آرمانهای انقلاب متحد و یکپارچه هستند.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو