رفع مشکل فاضلاب خیابان سعدی شهر رشت

رفع مشکل فاضلاب خیابان سعدی شهر رشت

جارستان: مشکل دفع فاضلاب ۲۰۰ مشترک مسکونی و تجاری خیابان سعدی شهر رشت برطرف شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیلان؛ مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رشت امروز گفت: به منظور جلوگیری از دفع نامناسب فاضلاب در خیابان سعدی، ۱۸۵ متر از شبکه فاضلاب سنتی و قدیمی این خیابان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو