تشتت نظریه‌های فاشیسم

تشتت نظریه‌های فاشیسم

جارستان : پدیده فاشیسم تقریبا صدساله شده و اکنون دیگر همه متفق‌القول‌اند که فاشیسم نوعی حکومت توتالیتر و صدالبته دیکتاتور است، منتها با تفاوت‌هایی. چپ‌گرایان می‌کوشند فاشیسم را همزاد یا ادامه سرمایه‌داری معرفی کنند و لیبرال‌ها در تلاش‌اند فاشیسم را با بلشویسم یکی کنند. البته همچنان هم بر سر کاربرد این واژه اختلاف نظر وجود

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو