فائزه هاشمی/ مردان خیانت می‌کنند می‌گویند پرستو بود

فائزه هاشمی/ مردان خیانت می‌کنند می‌گویند پرستو بود

جارستان به نقل از شرق؛ شهرزاد همتی‌ در روزهایی که روایت‌های زنان از آزار منتشر می‌شود و بخش زیادی از مردم به جنبش «من_هم» پیوسته‌اند، روزنامه «شرق» تلاش می‌کند با زنان سیاست‌مدار درباره آزارهایی که دیده‌اند، گفت‌وگو کند. اولین کسی که تن به این گفت‌وگو داد، فائزه هاشمی بود. او می‌گوید تنها آزار جدی‌ای که

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو