استاندار آرمانی، استاندار اصلح

استاندار آرمانی، استاندار اصلح

اگر تمایل داریم از فعالان سیاسی گیلانی در سطح ملی استفاده شود در گام اول باید از استان گیلان صدای واحد شنیده شود، اگر از پسرفت و عقب ماندگی استان سرسبزمان معترضیم در ابتدا باید بیاموزیم و مشق کنیم که تا خواسته ها و صدای مان متحد نباشد دولت مرکزی در تهران به آن ها وقعی نخواهد نهاد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو