نماینده آستارا در مجلس مطرح کرد: بیمارستان شهید بهشتی پاسخگوی نیازها نیست/ وجود تنش آبی در آستارا

نماینده آستارا در مجلس مطرح کرد: بیمارستان شهید بهشتی پاسخگوی نیازها نیست/ وجود تنش آبی در آستارا

جارستان به نقل از ایلنا؛ نماینده آستارا در خانه ملت به مشکلات عمده در بیمارستان شهید بهشتی آستارا اشاره کرد و گفت : این بیمارستان به هیچ وجه استاندارد ساخته نشده است به طوری که تنها ظرفیت ۶ تخت آی سی یو را دارد و بخش دیالیز بیمارستان نیز در بیمارستان قدیمی مستقر است. نماینده

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو