غلامحسین دوانی: مافیای کاسبان تحریم با شیپور هم شناسایی نمی‌شوند‌/ رضا ضراب در خانه امن اف‌بی‌آی

غلامحسین دوانی: مافیای کاسبان تحریم با شیپور هم شناسایی نمی‌شوند‌/ رضا ضراب در خانه امن اف‌بی‌آی

جارستان به نقل از شرق: دولت‌ها چون می‌دانند افشای اعمال خلاف به‌ویژه در مورد «یقه‌سفیدها و مأموران ارشد دولت» می‌تواند تبعات جانی، مالی برای افشاگر به همراه داشته باشد، با تصویب قوانین حمایتی خاص، افشاگران را زیر چتر حفاظ امنیتی خود قرار می‌دهند. در واقع در کشورهایی که انضباط مالی، شفاف‌سازی و حساب‌و‌کتاب حاکم است،

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو