فرماندار لنگرود: غرق شدگان دریا خارج از طرح های سالم سازی بودند

فرماندار لنگرود: غرق شدگان دریا خارج از طرح های سالم سازی بودند

جارستان-ایسنا:فرماندار لنگرود، با بیان اینکه کلیه غرق شدگان در دریا خارج از طرح های سالم سازی بودند، عنوان کرد: طرح های سالم سازی سواحل به دنبال ایجاد نقاط حفاظت شده برای شنای بهداشتی و ایمن هستند. رحیم حیدری در ستاد ساماندهی سواحل شهرستان لنگرود، با بیان اینکه گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی یکی از ظرفیت های خدادادی استان گیلان است،

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو