♦کشف جسد ۳ ماهیگیر در یکی از روستاهای تالش

♦کشف جسد ۳ ماهیگیر در یکی از روستاهای تالش

جارستان / به نقل از مهر؛ اسماعیل ولی زاده گفت: در پی اعلام مفقودی ۳ صیاد اهل روستای نصرت آباد تالش و پیگیری دهیاری و شورای محل، مشخص شد این صیادان ساعت ۸ صبح برای صید ماهی به دریا رفتند، اما بازنگشتند. وی افزود: جنازه ۲ نفر از این صیادان دیشب به فاصله یک ساعت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو