رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: ۱۸خرداد؛ آغاز فاز غربالگری فشار خون در گیلان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: ۱۸خرداد؛ آغاز فاز غربالگری فشار خون در گیلان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: فاز دوم طرح ملی کنترل فشار خون (غربالگری فشار خون)، همزمان با سراسر کشور در گیلان آغاز می شود. به گزارش جارستان: شاهرخ یوسف زاده چابک ، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: اجرای فاز دوم طرح ملی کنترل فشار خون (غربالگری فشار خون)، شنبه ۱۸خرداد ماه؛ همزمان با

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو