معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان عنوان کرد؛غربالگری روزانه ۱۴۰ خانوار توسط هر تیم غربالگری کرونا در گیلان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان عنوان کرد؛غربالگری روزانه ۱۴۰ خانوار توسط هر تیم غربالگری کرونا در گیلان

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از همکاری ۲۰۰ تیم سه نفره در خصوص غربالگری کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی در سطح گیلان خبر داد و گفت: ظرفیت کاری این تیم ها ۱۴۰ خانوار در روز است. دکتر آبتین حیدرزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به دستوالعمل گام چهارم بسیج

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو