عینک از چشم ها در برابر کرونا محافظت می کند؟

عینک از چشم ها در برابر کرونا محافظت می کند؟

جارستان به نقل از ایسنا؛یک متخصص چشم پزشکی، با بیان اینکه قرمزی چشم می تواند یکی از تظاهرات کرونا باشد، خاطرنشان کرد: نباید در محیط های کوچک ماند و حتما فاصله دو متری از افراد رعایت شود و در صورت امکان از عینک یا شیلدهای مناسب استفاده کنید. دکتر مریم دوراندیش ، با بیان اینکه امروزه امکان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو