تصاویری از سکانس های تاریخی مستند بلدیه + معرفی عوامل

تصاویری از سکانس های تاریخی مستند بلدیه + معرفی عوامل

جارستان – در ادامه روند ساخت مستند تاریخی و داستانی بلدیه، سکانس های تاریخی مربوط به اداره پست و ساختمان ساعت شهرداری در پیاده راه فرهنگی رشت در حال فیلمبرداری شد. از جمله سکانس های مربوط به این دو لوکیشن، سکانس مربوط به جشن هزاره فردوسی که همه ساله در کل ایران و همچنین در رشت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو