تمرکز در ایجاد زیر ساخت شهر ایده آل برنامه مدیریت شهری در سال گذشته

تمرکز در ایجاد زیر ساخت شهر ایده آل برنامه مدیریت شهری در سال گذشته

تشریح و شفاف سازی طرح برای استاندار و فرماندار، باعث گردیده تا با ورود به دومین سال متوالی ریاست علوی جوان در شورای شهر رشت، بستر تبدیل شدن این شهر به شهری ایده آل (شهری جامع الشرایط که به طور نسبی حائز تمام ویژگی های ایده آل بودن است) مهیا گردد.

حفظ و احیای محیط زیست شهری لازمه تحقق آرمان «شهر ایده آل»

حفظ و احیای محیط زیست شهری لازمه تحقق آرمان «شهر ایده آل»

دکتر علوی با اشاره به این موضوع که اجرای طرح شهر ایده آل در گام اول با توجه به موقعیت توریستی شهر رشت و اهمیتِ داشتنِ محیط زیستی سالم در بهداشت عمومی و با توجه به توپوگرافی رشت احیای رودخانه های شهری را گام اول در این راستا دانست.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو