♦سید علی خمینی: اگر مسئولین ما هر غلطی می‌کردند مردم فقط نگاه می‌کردند، باید می‌گفتیم این ملت مرده/اینکه جامعه ما فریاد  می زند این را از پیامبر (ص) و هویت اصیل ایرانی خودش یاد گرفته است.

♦سید علی خمینی: اگر مسئولین ما هر غلطی می‌کردند مردم فقط نگاه می‌کردند، باید می‌گفتیم این ملت مرده/اینکه جامعه ما فریاد می زند این را از پیامبر (ص) و هویت اصیل ایرانی خودش یاد گرفته است.

  حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی طی سخنانی در بیت امام خمینی در نجف اشرف گفت: «هویت ایرانی» امتیازاتی دارد و آن را دست کم نگیریم. جامعه شناسان ویژگی‌های این هویت ایرانی را شماره کرده اند؛ خیلی ملت بزرگی است. تا الآن هر جا این ملت آمده اند، مشکلات را حل کرده اند و تمام درها

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو