قیمت سکه و طلا امروز ۱۹ شهریور در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۹ شهریور در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی۱۱۷ میلیون و۸۰۰ هزار ریال + ۳ میلیون و۶۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۵۷ میلیون ریال + ۵۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال + ۵۰۰ هزار

نرخ سکه و طلا ۱۸ شهریور در بازار رشت

نرخ سکه و طلا ۱۸ شهریور در بازار رشت

جارستان: تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و قیمت نیم سکه گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی۱۱۴ میلیون و۲۰۰ هزار ریال – یک میلیون و۶۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال + ۵۰۰ هزار ریال

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ شهریور در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ شهریور در بازار رشت

جارستان: قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۶ شهریور توسط این اتحادیه اعلام شد. قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۶ شهریور توسط این اتحادیه اعلام شد.تمام سکه بهار آزادی۱۱۵ میلیون ریال + ۳ میلیون ریالنیم سکه بهار آزادی ۵۶ میلیون ریال + ۴۰۰ هزار ریالربع سکه بهار آزادی۳۲ میلیون و

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو