قیمت سکه و طلا امروز پنج‌شنبه در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز پنج‌شنبه در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان + ۲۰۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان + ۲۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون تومان + ۲۰۰ هزار تومان هر

قیمت سکه و طلا امروز ۸ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۸ بهمن در بازار رشت

جارستان؛ تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان – ۳۷۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بدون تغییر ربع

قیمت سکه و طلا امروز ۶ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۶ بهمن در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان + ۲۲۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان + ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۴ بهمن ۹۹

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۴ بهمن ۹۹

جارستان: سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان – ۱۶۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان – ۱۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۶۰۰

قیمت سکه و طلا امروز ۱ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱ بهمن در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد . اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان + ۳۷۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۱۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۳۰ دی در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۳۰ دی در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان – ۵۴۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان – ۱۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز ۲۹ دی ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۹ دی ۹۹ در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان – ۱۷۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان – ۳۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۲۷ دی در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۷ دی در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد . اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان – ۳۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان – ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ دی در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ دی در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان – ۲۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان – ۲۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ دی ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ دی ۹۹ در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان – ۴۶۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان – ۲۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ دی ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ دی ۹۹ در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان + ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ دی در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ دی در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد . اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان + ۴۴۰ هزار توماننیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان + ۱۵۰ هزار تومانربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۴ دی در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۴ دی در بازار رشت

تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان + ۴۰ هزار توماننیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بدون تغییرربع سکه بهار آزادی

قیمت سکه و طلا امروز ۱۰ دی ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۰ دی ۹۹ در بازار رشت

جارستان: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد ولی قیمت نیم سکه و طلا تغییری نکرد و هر گرم طلای۱۸عیار هم یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان در بازار معامله می شود. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان نیم

قیمت سکه و طلا امروز ۷ دی در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۷ دی در بازار رشت

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و‌ ۱۴۱ هزار تومان.

قیمت سکه و طلا امروز ۶ دی در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۶ دی در بازار رشت

جارستان: تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان + ۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه بهار

قیمت سکه و طلا امروز ۴ دی در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۴ دی در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان + ۳۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان – ۵۰

قیمت سکه و طلا امروز ۱ دی در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱ دی در بازار رشت

جارستان: قیمت تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان است که در مقایسه با روز گذشته ۱۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار

نرخ سکه و طلا امروز ۲۷ آذر در بازار رشت

نرخ سکه و طلا امروز ۲۷ آذر در بازار رشت

جارستان: تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان- ۳۱۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه

قیمت سکه و طلا امروز ۲۶ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۶ آذر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان + ۱۵۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان + ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو