قیمت سکه و طلا امروز ۱۹ اردیبهشت در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۹ اردیبهشت در بازار رشت

جارستان: تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۹ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان – ۵۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار

قیمت سکه و طلا  امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۹۴۹ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۹ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ربع

قیمت سکه و طلا امروز ۱۳ اردیبهشت در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۳ اردیبهشت در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۹ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان – ۲۴۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان – ۱۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز ۹ اردیبهشت در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۹ اردیبهشت در بازار رشت

جارستان: تمام سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد، ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان + ۷۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه

قیمت سکه و طلا امروز ۸ اردیبهشت در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۸ اردیبهشت در بازار رشت

جارستان: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان، ربع سکه و طلا گران شد، ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان – ۵۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه

قیمت سکه و طلا امروز ۷ اردیبهشت در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۷ اردیبهشت در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۶۰ هزار تومان – ۲۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان – ۱۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز ۶ اردیبهشت در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۶ اردیبهشت در بازار رشت

جارستان: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان+ ۱۱۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان + ۵۰ هزار تومان ربع سکه

قیمت سکه و طلا امروز ۳۱ فروردین در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۳۱ فروردین در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان – ۳۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان – ۱۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان – ۲۴۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه

قیمت سکه و طلا امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد، ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان + ۱۳۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه

قیمت سکه و طلا امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان – ۴۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ فروردین در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ فروردین در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان – ۳۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان – ۲۵۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان – ۳۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون تومان – ۵۰ هزار تومان هر گرم

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ فروردین در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ فروردین در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و ۵۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ فروردین در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ فروردین در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و ربع سکه ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان + ۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان – ۵۰ هزار تومان ربع

قیمت سکه و طلا امروز ۱۱ فروردین در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۱ فروردین در بازار رشت

جارستان: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان – ۱۵۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان – ۵۰ هزار تومان ربع

قیمت سکه و طلا امروز ۷ فرودین ۱۴۰۰ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۷ فرودین ۱۴۰۰ در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز, در مقایسه با آخرین روز اسفند ۹۹ در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + ۲۵۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان + ۵۰ هزارتومان ربع سکه بهار

قیمت سکه و طلا امروز ۲۶ اسفند در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۶ اسفند در بازار رشت

جارستان: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.هر گرم طلای

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ اسفند در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ اسفند در بازار رشت

جارستان: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه ، ربع سکه و طلا گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان – ۴۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان +۱۵۰ هزارتومان ربع سکه بهار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ اسفند در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ اسفند در بازار رشت

جارستان: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان – ۱۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان – ۵۰ هزار تومان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو