زمان طلایی برای درمان سکته مغزی را از دست ندهید

زمان طلایی برای درمان سکته مغزی را از دست ندهید

جارستان: برای اینکه درمان بهترین اثربخشی و کمترین عوارض را داشته باشد، رساندن فوری بیمار به بیمارستان در کمتر از سه ساعت اولیه وقوع سکته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا)؛ طی نشستی مشترک با حضور رئیس مرکز آموزشی درمانی پورسینا، متخصصین گروه نورولوژی، تیم پرستاری و رئیس مرکز

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو