جایزه ویژه گلد پاندا در دست هنرمند جوان گیلانی

جایزه ویژه گلد پاندا در دست هنرمند جوان گیلانی

سپیده سیفی زاده هنرمند جوان اهل انزلی موفق به کسب مدال و جایزه ویژه ی هیئت داوران و دیپلم افتخار جشنواره گلد پاندای چین شد . جارستان: در این دوره ۵۰هنرمند به جشنواره بین المللی گلدپاندای چین راه یافته بودند.اثر این هنرمند نیز در کتاب مربوط به این جشنواره به چاپ رسید.سپیده سیفی زاده متولد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو