سه احتمال پیش روی ایران درباره لیست سیاه FATF / به لیست سیاه FATF خواهد پیوست؟/ راه گریز چیست؟

سه احتمال پیش روی ایران درباره لیست سیاه FATF / به لیست سیاه FATF خواهد پیوست؟/ راه گریز چیست؟

در ژوئن ۲۰۱۸ FATF در بیانیه‌ای نسبت به عدم اجرای دستورالعمل‌های کارگروه در ایران ابراز نارضایتی کرده و روز گذشته بار دیگر اعضای این گروه برای تعیین تکلیف ایران و کشورهای دیگر دور هم جمع شده اند. سوال اینجاست که چه چیزی در انتظار ایران است؟ جارستان_ روز یکشنبه ۱۴ اکتبر نمایندگان ۲۰۵ کشور و

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو