سند سلامت دوره سالمندی در گیلان اجرا می‌شود

سند سلامت دوره سالمندی در گیلان اجرا می‌شود

جارستان: مدیرکل بهزیستی گیلان حسین نحوی نژاد گفت: سند سلامت دوره سالمندی در استان اجرا می‌شود و دستگاه‌های اداری مختلف در تهیه این سند در زمینه‌های سلامتی، حفظ شان و کرامت و تامین نیازهای سالمندان همکاری کنند. حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان در اولین جلسه شورای سالمندان استان در فرمانداری تالش گفت: ایران در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو