استاندار گیلان در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل های دانشجویی استان عنوان داشت؛ دوره دانشجویی، سرآغاز حرکت در مسیر خردورزی است / دانشجویان برای افزایش اقتدار ملی، مجهز به سلاح علم شوند / انتظار از دانشجویان، برقراری پیوند بین تولیدات علمی و نیازهای استان است/ حمایت از پژوهش و تحقیقات دانشگاهی، مبتنی بر سند آمایش سرزمینی گیلان

استاندار گیلان در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل های دانشجویی استان عنوان داشت؛ دوره دانشجویی، سرآغاز حرکت در مسیر خردورزی است / دانشجویان برای افزایش اقتدار ملی، مجهز به سلاح علم شوند / انتظار از دانشجویان، برقراری پیوند بین تولیدات علمی و نیازهای استان است/ حمایت از پژوهش و تحقیقات دانشگاهی، مبتنی بر سند آمایش سرزمینی گیلان

جارستان؛استاندار گیلان دوره دانشجویی را سرآغاز حرکت در مسیر خردورزی دانست و با طرح این انتظار از دانشجویان که بین تولیدات علمی و نیازهای استان پیوند برقرار کنند، گفت: از پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر سند آمایش سرزمینی گیلان حمایت و پشتیبانی می شود.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ دکتر ارسلان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو