وزیر آموزش و پرورش: آموزش و پرورش هیچ نسبتی با سند ۲۰۳۰ ندارد

وزیر آموزش و پرورش: آموزش و پرورش هیچ نسبتی با سند ۲۰۳۰ ندارد

جارستان به نقل از ایرنا؛ وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش مکرر اعلام کرده که هیچ نسبتی با سند ۲۰۳۰ ندارد. به دلیل خطا در نوشتن بودجه، این سند در آن وارد شده است و در نسخه کاغذی بودجه ایراد اصلاح شده و اثری از ۲۰۳۰ وجود ندارد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو