سمینار شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه هوشمند برق و ارائه راهکارهای دفاعی مبتنی بر پدافند غیر عامل

سمینار شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه هوشمند برق و ارائه راهکارهای دفاعی مبتنی بر پدافند غیر عامل

جارستان_ ” سمینار شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه هوشمند برق و ارائه راهکارهای دفاعی مبتنی بر پدافند غیر عامل” ” سمینار شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه هوشمند برق و ارائه راهکارهای دفاعی مبتنی بر پدافند غیر عامل” زمان : یکشنبه ۲۸ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ مکان:  سالن اجتماعات بانک ملی چهار راه گلسار

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو