افزایش حساسیت مردم نسبت به حفاظت از سمورهای آبی تالش

افزایش حساسیت مردم نسبت به حفاظت از سمورهای آبی تالش

جارستان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: سمورآبی هم اکنون در لیست سرخ موسسه IUCN به عنوان گونه ای در معرض تهدید ثبت شده است و این امر حساسیت مردم را نسبت به حفاظت از این جانوران افزایش داده است. عارف شادکام گفت: سمورهای آبی که در استخر روستای خلخالیان چوبر بخش حویق شهرستان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو