سازمان‌های مردم نهاد؛ تسهیلگر یا پیمانکار!

سازمان‌های مردم نهاد؛ تسهیلگر یا پیمانکار!

سازمان‌های مردم‌نهاد یا سَمَن یا اِن‌جی‌اُ (به انگلیسی: Non governmental Organization و به‌اختصار: NGO) در کلی‌ترین معنای خود، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.
در ایران به آن سازمان مَردُم‌نَهاد (به اختصار: سَمَن) یاتشکل غیردولتی می‌گویند.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو