رابطه تغذیه با سلامت روان/ مصرف غذاهای سالم روی سلامت روان تاثیر می گذارد؟

رابطه تغذیه با سلامت روان/ مصرف غذاهای سالم روی سلامت روان تاثیر می گذارد؟

جارستان به نقل از سلامت نیوز: جعبه های دارویی ممکن است هنگام ابتلا به برخی بیماری های روانی از جمله اضطراب یا افسردگی به کمک شما بیایند، اما نقش تغذیه در برطرف کردن این وضعیت های روان پزشکی را نمی توان نادیده گرفت. مطالعات اخیر حاکی از آنند آنچه که شما می خورید، به طور

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو