آیا نوشیدن صبحگاهی سرکه سیب به کاهش وزن کمک می‌کند؟

آیا نوشیدن صبحگاهی سرکه سیب به کاهش وزن کمک می‌کند؟

جارستان به نقل از سلامت نیوز: برخی افراد بر این باورند که نوشیدن سرکه سیب هنگام صبح به کاهش وزن کمک می کند. این ایده طی سال های اخیر از محبوبیت بیشتری برخوردار شده است.سرکه سیب با تخمیر سیب تهیه می شود. همانند بیشتر انواع سرکه، سرکه سیب حاوی ۴ تا ۷ درصد اسید استیک

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو