استاندار گیلان در ارتباط تصویری با سرکنسول ایران در آکتائو بیان کرد؛ ظرفیت‌های بندری گیلان ، بسترساز تحقق چشم‌انداز توسعه هستند/ تقویت مناسبات ایران و قزاقستان از طریق گسترش روابط فرهنگی و تجاری/ استقبال از بسط همکاری‌های مشترک در صادرات محصولات تولیدی گیلان به آکتائو

استاندار گیلان در ارتباط تصویری با سرکنسول ایران در آکتائو بیان کرد؛ ظرفیت‌های بندری گیلان ، بسترساز تحقق چشم‌انداز توسعه هستند/ تقویت مناسبات ایران و قزاقستان از طریق گسترش روابط فرهنگی و تجاری/ استقبال از بسط همکاری‌های مشترک در صادرات محصولات تولیدی گیلان به آکتائو

جارستان: استاندار گیلان بر لزوم تقویت مناسبات ایران و قزاقستان از طریق گسترش روابط فرهنگی، علمی و فنآورانه و نیز بسط مبادلات تجاری و گردشگری تأکید کرد و ظرفیت های بندری گیلان را بسترساز تحقق چشم انداز توسعه خواند و گفت: از بسط همکاری های مشترک در صادرات محصولات تولیدی گیلان به آکتائو استقبال می

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو