بزرگترین فستیوال بسکتبال خیابانی کشور در رشت برگزار شد

بزرگترین فستیوال بسکتبال خیابانی کشور در رشت برگزار شد

در آستانه‌ مبعث رسول اکرم بزرگترین فستیوال بسکتبال خیابانی کشور با هیئت داوری عاشوری، پورنائب، مومن‌نژاد و اصغر قاسمیان برگزار شد. ۲۷ تیم در بسکتبال ۳به۳، ۲۹ شوتیست در بخش شوت‌های ۳ امتیازی و ۸ شرکت‌کننده در بخش اسلم دانک به رقابت پرداختند.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو