با توجه به دستور کار این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ پیش بینی توکلی از نتیجه بررسی FATF در مجمع

با توجه به دستور کار این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ پیش بینی توکلی از نتیجه بررسی FATF در مجمع

جارستان به نقل از ایسنا؛ بررسی FATF در دستور کار این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. احمد توکلی،با اعلام این خبر که FATF در جلسه چهارشنبه پیش روی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد، اظهار کرد: من فکر نمی کنم این موضوع در صحن مجمع بتواند دو سوم رای را به

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو