تحقیق دانشگاه «مک گیل کانادا» درباره ارتباط سرانه لبنیات و پوکی استخوان

تحقیق دانشگاه «مک گیل کانادا» درباره ارتباط سرانه لبنیات و پوکی استخوان

جارستان: سالهاست درباره اهمیت مصرف لبنیات توصیه‌های علمی را شنیده‌ایم، اما آیا می‌دانید نخوردن لبنیات چگونه باعث پوکی استخوانهایتان می‌شود. به گزارش شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، تازه‌ترین تحقیقات در دانشگاه «مک گیل کانادا» درباره ارتباط سرانه لبنیات و پوکی استخوان، بار دیگر اثبات کرده است که شیر منبع مهم کلسیم  و مصرف کلسیم کافی،

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو