فرماندار رضوانشهر: پیمانکار سد شفارود به تعهدات خود در پرداخت مطالبات کارگران بی‌توجه است

فرماندار رضوانشهر: پیمانکار سد شفارود به تعهدات خود در پرداخت مطالبات کارگران بی‌توجه است

جارستان: فرماندار رضوانشهر گفت: شرکت مجری و پیمانکار پروژه سد شفارود به تعهدات خود در پرداخت مطالبات کارگران عمل نکرده است و اکنون بیش از هفت ماه است که کارگران این پروژه دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.  محمود قاسمی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: حدود ۸۰۰ نفر از کارگران پروژه ملی سد شفارود

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو