سخنگوی وزارت امور خارجه: عمران خان با رهبر انقلاب و رئیس جمهوری دیدار می کند/ آماده ایم با عربستان با میانجی و یا بدون میانجی گفتگو کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه: عمران خان با رهبر انقلاب و رئیس جمهوری دیدار می کند/ آماده ایم با عربستان با میانجی و یا بدون میانجی گفتگو کنیم

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص برخی اخبار که عمران خان به عنوان میانجی و پیامی برای ایران و عربستان خواهد بود، گفت: ایران اعلام کرده است چه با میانجی یا بدون میانجی با همسایگان خود گفتگو می کند. جارستان_ سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر نخست وزیر پاکستان به تهران خبر داد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو