استاندار گیلان در جلسه ستاد زراعت چوب تأکید کرد؛ اراضی زراعت چوب در گیلان تا اسفند ماه، به سه هزار هکتار می‌رسد/ آگاهی‌افزایی عمومی از اجرای طرح زراعت چوب و ترغیب مردم به مشارکت در آن / لزوم حمایت از بخش خصوصی برای تأمین نهال

استاندار گیلان در جلسه ستاد زراعت چوب تأکید کرد؛ اراضی زراعت چوب در گیلان تا اسفند ماه، به سه هزار هکتار می‌رسد/ آگاهی‌افزایی عمومی از اجرای طرح زراعت چوب و ترغیب مردم به مشارکت در آن / لزوم حمایت از بخش خصوصی برای تأمین نهال

جارستان: استاندار گیلان با تأکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی برای تأمین نهال و اینکه ایجاد چهار نهالستان جدید زراعت چوب در دستور کار است، گفت: تا زمان حاضر فرآیند تشریفات قانونی واگذاری دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان برای اجرای طرح صورت گرفته و براساس تکلیف به منابع طبیعی؛ باید فرآیند

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو