۹۱ پروژه جهش تولید گیلان در حال اخذ تسهیلات هستند

۹۱ پروژه جهش تولید گیلان در حال اخذ تسهیلات هستند

جارستان به نقل از ایرنا؛ سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت : پروژه های جهش تولید در مرحله انعقاد قرارداد با بانکها و اخذ تسهیلات مربوطه است. شراره کاووسی روز سه شنبه درنشست رئیس و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مدیران رسانه های استان در رشت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو