فاضلاب زخمی کهنه بر پیکر تالاب انزلی

فاضلاب زخمی کهنه بر پیکر تالاب انزلی

جارستان:تالاب انزلی به عنوان یکی از زیست ‌بوم‌های ارزشمند جهان که از ۴۶ سال قبل در کنوانسیون بین‌المللی رامسر به ثبت رسید، طی سال‌های اخیر با دست اندازی‌ها و مشکلات مکرر انسانی و طبیعی نفسش تنگ‌تر شد و یکی از مهم‌ترین این آلام‌ها ورود انواع فاضلاب است که چون تیغی در گلویش زخمی مضاعف است.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو